Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације за школску 2018/19. годину биће од понедељка, 03.12.2018. године.
 
Заинтересовани кандидати са собом треба да понесу:

 Оригинале или оверене фотокопије сведочанства и дипломе завршене школе

  • Копију личне карте
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена)
  • Уплатницу на име кандидата, у сврху уписа, на износ од 3300 динара (жиро рачун 840-986666-85, позив на број 742321/1)
 
 
 

Sponzori sajta