Распоред испита за четврти разред у децембарском испитном року,

школске 2019/20. године

ВЕЖБЕ

Предмет

Разред

Смер

Комисија

Разредни старешина

Термин полагања

Здравствена нега интернистичких болесника

IV

MСТ

Николић Драгана – испитивач

Киковић Даниела – члан

Тонић Драгана

Среда

25.12.2019.

Кабинет 12:00

Здравствена нега хируршких болесника

IV

MСТ

Станковић Слађана – испитивач

Станојевић Виолета- члан

Тонић Драгана

Среда

25.12.2019.

Кабинет 11:30

Здравствена нега психијатријских болесника

IV

МСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана – члан

Тонић Драгана

Уторак

24.12.2019.

Кабинет 10:00

Здравствена нега у неонатологији/ болесног детета

IV

MСТ

ПСТ

Ристић Јелена – испитивач

Драгана Стојановић – члан

Тонић Драгана

 Четвртак

26.12.2019.

Кабинет 12:00

Здравствена нега/деце

Ургентна стања у медицини

  

   IV

 

МСТ

ПСТ

ГАС

 

Бјелић Гордана – испитивач

Стојановић Драгана – члан

 

Тонић Драгана

Петак

27. 12. 2019.

Кабинет 10:00

Дечја неуропс.

са негом

IV

ПСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Уторак

24.12.2019.

Кабинет 11:30

 

 

ТЕОРИЈА

Предмет

Разред

Смер

Комисија

Разредни старешина

Термин полагања

Здравствена нега/деце

Ургентна стања у медицини

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

 Бјелић Гордана – испитивач

Стојановић Драгана – члан

Тонић Драгана

Петак

27. 12. 2019.

Кабинет 10:00

Интерна медицина

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

Марјановић Миодраг- испитивач

Зечевић Татјана- члан

Тонић Драгана

Понедељак

23.12.2019.

Кабинет 16:30

Хирургија

IV

MСТ

Петровић Слађан- испитивач

Марковић Јелена- члан

Тонић Драгана

Понедељак

23.12.2019.

Кабинет 15:55

 

Педијатрија

 

IV

MСТ ПСТ

Петковић Весна – испитивач

Војиновић Ана - члан

Тонић Драгана

Уторак

24.12.2019.

14:30

Психијатрија

IV

MСТ

Динић Љиљана- испитивач

Чоловић Небојша- члан

Тонић Драгана

Среда

25.12.2019.

Кабинет 14:35

Математика

IV

MСТ

Георгиев Јасна - испитивач

Благојевић Горан - члан

Тонић Драгана

 -

Медицинска биохемија

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

Благојевић Ана – испитивач

Јовић Јасмина- члан

Тонић Драгана

-

Хемија

IV

MСТ

Ђорђевић Светлана- испитивач

Бејатовић Јелена- члан

Тонић Драгана

-

Дечја хирург.

са негом

IV

ПСТ

Петровић Слађан-испитивач

Марковић Јелена-члан

Тонић Драгана

 -

Гинекологија са негом

IV

ГАС

Ивковић Бранислав –испитивач

Мамонтов Александар – члан

Тонић Драгана

Четвртак

26.12.2019.

13:00

Дечја неуропсихијатр.са негом

IV

ПСТ

Динић Љиљана – испитивач

Чоловић Небојша - члан

Тонић Драгана

Среда

25.12.2019.

Кабинет 14:35 

Предузетништво

IV

MСТ

Николић Драгана- испитивач

Стојчевић Дијана- члан

Тонић Драгана

Понедељак

23.12.2019.

Кабинет 10:00

Акушерство са негом  IV  ГАС 

Мамонтов Александар- испитивач

Ивковић Бранислав- члан 
 Тонић Драгана

Четвртак

26.12.2019.

13:00

Инфектологоја са негом IV ГАС

Николић Јелена- испитивач

Ђурковић Марија- члан
Тонић Драгана  -