Распоред испита за четврти разред у октобарском испитном року,

школске 2019/20. године

ВЕЖБЕ

Предмет

Разред

Смер

Комисија

Разредни старешина

Термин полагања

Здравствена нега интернистичких болесника

IV

MСТ

Николић Драгана – испитивач

Киковић Даниела – члан

Тонић Драгана

Четвртак

31.10.2019.

Кабинет 12:00

Здравствена нега хируршких болесника

IV

MСТ

Станковић Слађана – испитивач

Станојевић Виолета- члан

Тонић Драгана

Среда

30.10.2019.

Кабинет 11:30

Здравствена нега психијатријских болесника

IV

МСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана – члан

Тонић Драгана

Среда

30.10.2019.

Кабинет 11:30

Здравствена нега у неонатологији/ болесног детета

IV

MСТ

ПСТ

Ристић Јелена – испитивач

Драгана Стојановић – члан

Тонић Драгана

 

Здравствена нега/деце

Ургентна стања у медицини

  

   IV

 

МСТ

ПСТ

ГАС

 

Бјелић Гордана – испитивач

Стојановић Драгана – члан

 

Тонић Драгана

Петак

01. 11. 2019.

Кабинет 11:30

Дечја неуропс.

са негом

IV

ПСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Среда

30.10.2019.

Кабинет 11:30

 

 

ТЕОРИЈА

Предмет

Разред

Смер

Комисија

Разредни старешина

Термин полагања

Здравствена нега/деце

Ургентна стања у медицини

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

 Бјелић Гордана – испитивач

Стојановић Драгана – члан

Тонић Драгана

Петак

01. 11. 2019.

Кабинет 11:30

Интерна медицина

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

Марјановић Миодраг- испитивач

Зечевић Татјана- члан

Тонић Драгана

Уторак

29.10.2019.

Кабинет 16:00

Хирургија

IV

MСТ

Петровић Слађан- испитивач

Марковић Јелена- члан

Тонић Драгана

Среда

30.10.2019.

Кабинет 16:35

 

Педијатрија

 

IV

MСТ ПСТ

Петковић Весна – испитивач

Војиновић Ана - члан

Тонић Драгана

Уторак

29.10.02019.

14:30

Психијатрија

IV

MСТ

Динић Љиљана- испитивач

Чоловић Небојша- члан

Тонић Драгана

Среда

30.10.2019.

Кабинет 14:35

Медицинска биохемија

IV

MСТ

ГАС

ПСТ

Благојевић Ана – испитивач

Јовић Јасмина- члан

Тонић Драгана

Понедељак

28.10.2019.

Кабинет 14:40

Хемија

IV

MСТ

Ђорђевић Светлана- испитивач

Бејатовић Јелена- члан

Тонић Драгана

Петак

01.11. 2019.

14:35

Дечја хирург.

са негом

IV

ПСТ

Петровић Слађан-испитивач

Марковић Јелена-члан

Тонић Драгана

 

 

Гинекологија са негом

IV

ГАС

Ивковић Бранислав –испитивач

Мамонтов Александар – члан

Тонић Драгана

 

Дечја неуропсихијатр.са негом

IV

ПСТ

Динић Љиљана – испитивач

Чоловић Небојша - члан

Тонић Драгана

 

Предузетништво

IV

MСТ

Николић Драгана- испитивач

Стојчевић Дијана- члан

Тонић Драгана

Среда

30.10.2019.

Кабинет 12:00

 

 


Sponzori sajta