Распоред испита за трећи разред у децембарском испитном року школске 2019./20.

 

Предмет Датум

Неурологија

среда, 18.12.2019.

од 14.30 часова

Интерна медицина

четвртак, 19.12.2019.

од 15.30 часова

Гинекологија и акушерство

уторак, 17.12.2019.

од 13.00 часова

Здравствена нега

инфектолошких болесника

уторак, 17.12.2019.

од 11.00 часова

Здравствена нега

гинеколошких болесника

четвртак, 19.12.2019.

од 11.30 часова

Здравствена нега

неуролошких болесника

петак, 20.12.2019.

од 10.00 часова

Здравствена нега

интернистичких болесника

петак, 20.12.2019.

од 10.30 часова

Здравствена нега III

петак, 20.12.2019.

од 12.00 часова

Хирургија

среда,18.12.2019.

од 16.30 часова

Здравствена нега

хируршких болесника

среда, 18.12.2019.

од 11.30 часова