Обавештење за упис вандредних ученика 

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да је почео упис на преквалификацију и доквалификацију за школску 2019/20. годину.

Заинтересовани каднидати могу се уписати радним данима од 09 до 14 часова. Све детаљније информације можете прочитати на сајту школе или добити на број телефона 027/324-462.


Sponzori sajta