Исказивање интересовања за вакцонацију против Covid-19

На основу члана 91. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("СЛ. гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја, доноси

 

 ОДЛУКУ

о утврђивању школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2018/19. годину

Преквалификација и доквалификација - средње стручно образовање

 Категорија Цена 
 Упис године - Посебно I, II, III, IV година
 3300,00 динара
 Обнова године
 1100,00 динара
 Испит - теорија
 650,00 динара 
 Испит са писменим задатком
 750,00 динара
 Испит са вежбама
 (Здравствена нега - I, II, III, IV Година и Прва помоћ)
 1000,00 динара
 Испит из практичне наставе
 (Здравствена нега - I, II, III, IV Година и Прва помоћ)
 1000,00 динара
 Час консултативне наставе
 120,00 динара
Завршни испит
1800,00 динара
 Матурски испит
 2300,00 динара
 
Директор,
Небојша Лукић, проф.

Sponzori sajta