Први разред - Станковић Катарина

Други разред - Николић Валентина

Трећи разред - Јовић Јасмина

Четврти разред - Тонић Драгана