Исказивање интересовања за вакцонацију против Covid-19

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР на СМЕР ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА

Разред

Предмет који се полаже

I

/

II

/

III

1.      Акушерство са негом 1

IV

1.      Акушерство са негом 2

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР на СМЕР ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА -ТЕХНИЧАР

I

/

II

1.      Здравствена нега деце

2.      Педијатрија

III

1.      Психологија и дечија психологија

2.      Здравствена нега деце

3.      Педијатрија са негом

IV

1.      Здравствена нега деце

2.      Дечија хирургија са негом

3.      Дечија неуропсихијатрија са негом

 ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА на СМЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

I

/

II

1.      Медицинска етика

III

1.      Здравствена нега модули-здр.нега инфектолошких болесника

                                                        здр.нега интернистичких болесника

                                                        здр.нега неуролошких болесника

2.      Интерна медицина

3.      Неурологија

4.      Изборни предмет

IV

1.      Здравствена нега модули – здр.нега интернистичких болесника

                                               здр.нега хируршких болесника

                                               здр.нега психијатријских болесника

                                               здр.нега у неонатологији и болесног детета

2.      Хирургија

3.      Психијатрија

4.      Предузетништво

5.      Изборни предмет

 ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА на СМЕР ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

I

/

II

1.      Здравствена нега деце

2.      Педијатрија са негом

III

5.      Психологија и дечија психологија

6.      Здравствена нега деце

IV

1.      Здравствена нега деце

2.      Педијатрија са негом

3.      Дечија хирургија са негом

4.      Дечија неуропсихијатрија са негом

 ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР на смер МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ТЕХНИЧАР

I

/

II

1.      Здравствена нега

2.      Медицинска етика

III

1.      Здравствена нега модули: здр. нега интернистичких болесника

                                                         здр. нега хируршких болесника

                                                         здр.нега неуролошких болесника

2.      Интерна медицина

3.      Хирургија

4.      Неурологија

5.      Изборни предмет

IV

1.      Здравствена нега модули: здр. нега интернистичких болесника

                                                         здр. нега хируршких болесника

                                                         здр.нега психијатријских болесника

2.      Интерна медицина

3.      Хирургија

4.      Психијатрија

5.      Предузетништво

6.      Изборни предмет

 ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР на смер ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА

I

/

II

1.      Здравствена нега

III

1.      Здравствена нега

2.      Хирургија са негом

IV

1.      Здравствена нега

2.      Интерна медицина (само теоријски део)

3.      Акушерство са негом 2

4.      Гинекологија са негом

 


Sponzori sajta