Исказивање интересовања за вакцонацију против Covid-19

TИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Руководилац: Весна Дурутовић

 

Чланови тима:

Ана Војиновић

Гордана Бјелић

Драгана Стојановић

Драгана Стојиљковић

Душан Мијалковић

Ивана Станимировић

Јасмина Јовић

Милунка Маковић

Јованка Томовић

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Руководилац: Слађана Станковић

 

Чланови:

Бранислав Божиловић

Виолета Станојевић

Даниел Јовановић

Драгана Коцић

Ивана Келер

Јасна Георгиев

Јелена Лукић

Милунка Марковић

Предрг Младеновић

Сунчица Петровић Дуњић

Петровић Наталија – представник уч. парламента (3/2)

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА САЈТ ШКОЛЕ:

Руководилац: Миодраг Радисављевић

 

Чланови тима:

Даниела Киковић

Драган Тонић

Оливер Јанковић

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Руководилац: Младен Павловић

 

Чланови тима:

Александра Стаменковић

Александра Стојановић

Горан Благојевић

Драгана Коцић

Душан Мијалковић

Јасмина Гавриловић

Јасмина Ђорђевић

Јелена Бејатовић

Јасмина Јовић

Тонић Драгана

Катарина Станковић

Марица Јовановић

Никола Тодоровић

Новица Крстић

Снежана Никић

Марија Раденковић – представник ШО – локална самоуправа

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Руководилац: Милена Марјановић

 

Чланови тима:

Ана Благојевић

Биљана Миленковић

Војкан Тасковић – родитељ

Горан Благојевић

Драган Живковић – представник ШО - локална самоуправа

Соња Маринковић – представнк Савета родитеља

Катарина Станковић

Марија Васковић

Никола Тодоровић

Оливер Јанковић

Светлана Дојчиновић

Соколовић Татјана – представник уч. парламента (3/2)

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Руководилац: Снежана Никић

 

Чланови тима:

Александра Стаменковић

Александра Стојановић

Горан Благојевић

Драгана Стојановић

Јасмина Ђорђевић

Јасна Георгиев

Јелена Лукић

Милунка Марковић

Предраг Младеновић

Сунчица Петровић Дуњић

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Руководилац тима: Драган Тонић

 

Драгана Стојиљковић

Ивана Келер

Младен Павловић

Сунчица Петровић Дуњић

Стоиловић Мила – представник уч. парламента (4/3)

Милић Млађан – представник ШО - родитељ

*Ивана Андрић Сарић

*Валентина Николић

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Руководилац тима: Драгана Николић

 

Ана Благојевић

Ана Војиновић

Биљана Миленковић

Виолета Станојевић

Добрила Дурлевић

Зоран Ђорђевић

Милена Марјановић

Новица Крстић

Предраг Младеновић

Јованка Томовић

Стојановић Сара – представник уч. парламента (3/3)

Весна Митић Јовановић - представник ШО - родитељ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА  ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Руководилац тима: Ана Војиновић- наставник

 

Анкица Трајковић - секретар школе

Валентина Николић - психолог

Слађана Станковић - наставник

Мирослава Пауновић - наставник

Младен Павловић- наставник

 

Sponzori sajta