Исказивање интересовања за вакцонацију против Covid-19

СПИСАК УЏБЕНИКА

I разред

Ред.

број

Наставни предмет

Образовни профил

Назив уџбеника

Аутори уџбеника

Издавач

Година издања

01.

Српски језик и књижевност

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Читанка, уџбеника за I разред гимназије и средњих стручних школа

Миодраг Павловић

 

 „KLETT”  

2012.

Граматика – уџбеник за I разред гимназије и средњих стручних школа

Весна Ломпар

„KLETT”  

2012.

Правопис српског језика - приручник за школе

Приручник за основне и средње школе

Милорад Дешић

„НИЈАНСА”

1999.

02.

Енглески језик

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Success PreIntermediate, енглески језик за први  разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart Mc Kinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

АКРОНОЛО

2011.

Real Lifeelementary, eнглески језик за први  разред средње школе

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Liz Foody, Nick Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler

АКРОНОЛО

2011.

Gateway B1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) уџбеник

David Spencer

„THE ENGLISH BOOK”

2012.

03.

Историја

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

 

Историја

за трогодишње стручне школе

Милутин Перовић,

Новица Бојовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Историја

за четворогодишње стручне школе

Драгољуб Кочић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

04.

Музичка уметност

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Музичка култура за 2. разред

за гимназије природно-математичког смера и гимназија општег смера и средње стручне школе

Соња Маринковић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2016.

05.

Ликовна култура

ГАС

ПСТ

Ликовна култура

за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1990.

06.

Физичко васпитање

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Физичко васпитање за I и II разред средњих школа

 

Драган Петровић

Александар маринковић

ИНТЕРПРЕС

1971.

07.

Математика

МСТ

ГАС

ПСТ

ЗН

Математика васпитање за I и IIсредњих школа – три часа недељно

Радивоје Деспотовић

Ратко Тошић

Бранимир Шешеља

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1987.

Збирка задатака из математике

за гимназије и стручне школе

Владимир Стојановић,

Велимир Сотировић,

Душан Липовац

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа

 

Живорад Ивановић, 

Срђан Огњановић

 

„КРУГ”

2010.

08.

Рачунарство и информатика

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Рачунарство и информатика

за гимназије и стручне школе

Никола Клем

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1999.

Рачунарство и информатика за први  разред гимназија и средњих стручних школа

 

Мирсад Имамовић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

 

 

2011.

 

Информатика, уџбеник за први  разред гимназије

Филип Марић

,,KLETT“

2014.

09.

Географија

МСТ

Географија за први  разред гимназије

Томислав Ракићевић,

Душан Дукић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

1991.

Географија

за I или III разред гимназије

Мирко Грчић,

Стеван Станковић,

Љиљана Гавриловић,

Миломир Степић,

Светлана Радовановић,

Снежана Ђурђић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

2008.

Географија за први  разред гимназије

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„KLETT”

2013.

ПСТ

ГАС

Географија за I или II разред, за стручне школе

Мирко Грчић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

2009.

10.

Физика

МСТ

ПСТ

ГАС

 

Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за 1.разред, медицинске, текстилне и ветеринарске школе.

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Бранко Радивојевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

1987.

Физика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе

за 2. разред медицинске и текстилне школе и

ветеринарског техничара

Бранко Радивојевић,

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

1987.

11.

Хемија

МСТ

ПСТ

ГАС

Општа хемија

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смера, медицинску и пољопривредну школу

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

 

1988.

ГАС

ПСТ

Општа хемија 1, за први разред средње школе

Татјана Недељковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2013.

ГАС

ПСТ

Хемија, уџбеник за први  разред гимназије природно-математичког смера

Драгица Тривић,

Милош Милчић

,,KLETT“

2014.

МСТ

 

Неорганска хемија

за гимназију друштвено-језичког смера и

рударскo-геолошку и кожарску школу

Момчило Јоветић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Збирка задатака из хемије

за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску

Милена Шурјановић,

Радивој Николајевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1987.

12.

Биологија

МСТ

 

Биологија 1, уџбеник биологије за 1. Разред гимназије

Тања Берић,

Гордана Субаков Берић,

Пеђа Јанаћковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2014.

Биологија

за гимназију природно-математичког смера и

пољопривредну школу: пољопривредни

техничар

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије

Владимир Ранђеловић

,,KLETT“

2015.

ГАС

ПСТ

Биологија за четворогодишње стручне школе осим

медицинске, пољопривредне и економске

Драгослав Маринковић,

Вељко Терзија,

Катица Пауновић

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Биологија 1, уџбеник биологије за 1. Разред гимназије

Тања Берић,

Гордана Субаков Берић,

Пеђа Јанаћковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2014.

Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије

Владимир Ранђеловић

,,KLETT“

2015.

ЗН

Биологија за четворогодишње стручне школе осим

медицинске, пољопривредне и економске

Драгослав Маринковић,

Вељко Терзија,

Катица Пауновић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Биологија 1, уџбеник биологије за 1. Разред гимназије

Тања Берић,

Гордана Субаков Берић,

Пеђа Јанаћковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2014.

13.

Анатомија и физиологија

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Анатомија и Физиологија

Александар Стајковац, Иван Анђелковић, Александар Илић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1996.

14.

Прва помоћ

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Прва помоћ

Златко Вежа, Драгана Павловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2006.

15.

Латински језик

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Латински језик

за први разред медицинске, ветеринарске и

пољопривредне школе

Оливера Гемаљевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2008.

16.

Здравствена нега

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Здравствена нега 1

Александар Баљозовић, Светислав Костић, Никола Баљозовић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

Управљање медицинским отпадом, радна свеска за 1. и 2. разред медицинске школе

Снежана Милановић, Верица Јовановић, Ана Мршуља, Милена Стојичић, Јелена Илић Живојиновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2015.

17.

Верска настава

МСТ

ПСТ

ГАС

ЗН

Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2002.

СПИСАК УЏБЕНИКА

II разред

 

Ред.

број

Наставни предмет

Образовни профил

Назив уџбеника

Аутори уџбеника

Издавач

Година издања

01.

Српски језик и књижевност

MСТ

ГАС

ПСТ

Читанка, уџбеник за други  разред гимназије и средњих стручних школа

Миодраг Павловић

„KLETT”

2014.

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа

Весна Ломпар,

Александра Антић

„KLETT”

2014.

Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2008.

02.

Енглески језик

MСТ

ГАС

ПСТ

Success PreIntermediate, енглески језик за први  разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart Mc Kinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

,,АКРОНОЛО“

2011.

Real Life Pre-Intermediate, енглески језик за други  разред средње школе

Sarah Cunningham, Peter Moor, Patricia Reilly, Retta Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler

 

,,АКРОНОЛО“

2011.

Insight Pre-Intermediate, енглески језик за први  разред гимназије (први страни језик), други  разред гимназије (други страни језик) и други  разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,

Fiona Bedall,

Rachael Roberts,

Mike Sayer

„THE ENGLISH BOOK”

2014.

03.

Математика

МСТ

ГАС

ПСТ

Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

1991.

Збирка задатака из математике

за стручне школе са два и три часа наставе

недељно

Радивоје Деспотовић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић

„КРУГ”

 

2010.

04.

Историја

ГАС

ПСТ

Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

Иван Бецић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

2006.

05.

Физика

МСТ

ГАС

ПСТ

Физика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе

за медицинску, текстилну и ветеринарску

школу

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Бранко Радивојевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

1987.

06.

Хемија

ГАС

ПСТ

Неорганска хемија

за општу и гимназију природно-математичког

смера, пољопривредну и медицинску школу

Розалија Хорват

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1994.

ГАС

ПСТ

Неорганска хемија за други  разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке

Снежана Рајић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2011.

ГАС

ПСТ

Збирка задатака из хемије

за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску

Милена Шурјановић,

Радивој Николајевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1987.

ЗН

Хемија

за трогодишње стручне школе осим хемијске и

фризерске

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

07.

Биологија

МСТ

Биологија

за 4. разред гимназије

 

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

Биологија

за гимназију природно-математичког смера и

пољопривредну школу: пољопривредни

техничар

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

ГАС
ПСТ

Биологија за гимназију природно-математичког смера и за

пољопривредног техничара

Бригита Петров,

Милош Калезић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2003.

Биологија 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије природно-математичког смера

Имре Кризманић,

Мирјана Унчанин

„НОВИ ЛОГОС”

2015.

Биологија

за гимназију природно-математичког смера и

пољопривредну школу: пољопривредни

техничар

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

08.

Здравствена нега

МСТ

ГАС

Здравствена нега 2

Александар Баљозовић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

09.

Здравствена нега деце

ПСТ

Здравствена нега деце, за васпитаче и педијатријску сетсру-тахничара

Магдолна Зелић,

Љиљана Котарлић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1995.

10.

Патологија

МСТ

ГАС

ПСТ

Патологија

Радослав Борота

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

11.

Микробиологија са епидемиологијом

МСТ

ГАС

ПСТ

Микробиологија

са епидемиологијом

Шпиро Радуловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

МСТ

ГАС

ПСТ

Микробиологија

са епидемиологијом

- радна свеска за други разред медицинске школе, образовни профили - медицинска сестра техничар и фармацеутски техничар

Александра Христић,

Снежана Милановић,

Ана Мршуља

„KLETT”

2014.

12.

Хигијена са здравственим васпитањем

МСТ

ГАС

ПСТ

Хигијена са здравственим васпитањем за

први и други разред медицинске школе

Душан Бацковић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2015.

13.

Фармакологија

МСТ

ГАС

ПСТ

Фармакологија

Миленко Милошевић,

Владислав Варагић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

1988.

Фармакологија за

други и четврти разред медицинске школе

Невена Дивац, Милица Простран, Зоран Тодоровић, Радан Стојановић

„DATA STATUS

2012.

14.

Здравствена психологија

Психологија

МСТ

ГАС

Психологија

за II и III разред медицинске школе

Ненад Хавелка

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

15.

Медицинска биохемија

МСТ

Медицинска биохемија 1

Нада Мајкић Singh

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1999.

Медицинска биохемија 2

Нада Мајкић Singh

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1995.

16.

Медицинска етика

МСТ

Филозофија за четврти разред медицинске школе

Олга Вучић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

2010.

Филозофија, уџбеник за четврти  разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе

Милош Јеремић

„KLETT”

2014.

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије, средњих стручних и уметничких школа

Миланка Радић Тадић

„НОВИ ЛОГОС”

2014.

17.

Педијатрија са негом

ПСТ

Педијатрија са негом 1

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

18.

Верска настава

МСТ

ГАС

ПСТ

Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2002.

СПИСАК УЏБЕНИКА

III разред

 

Ред.

број

Наставни предмет

Образовни профил

Назив уџбеника

Аутори уџбеника

Издавач

Година издања

01.

Српски језик и књижевност

МСТ

ГАС

ПСТ

Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић,

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ

„KLETT”

2015.

Граматика,  српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Весна Ломпар,

Александра Антић

„KLETT”

2015.

Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа

Петар Пијановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2009.

02.

Енглески језик

 

Success – Intermediate, енглески језик за други  разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

„АКРОНОЛО”

2011.

Success Uper Intermediate, енглески језик за трећи  разред гимназије и средњих стручних школа

Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Rod Fricker

„АКРОНОЛО”

2010.

Real Life –Intermediate, енглески језик за трећи разред средњих школа

Sarah Cunnigham, Peter Moor, Patricia Reilly, Marta Uminska, Dominika Chandler

„АКРОНОЛО”

2010.

03.

Математика

МСТ

Математика

за четворогодишње школе са три часа недељно

и трогодишње школе: прехрамбену, економску,

саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,

хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Збирка задатака из математике

за стручне школе са два и три часа наставе

недељно

Радивоје Деспотовић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић

,,КРУГ“

2010.

Математика

за гимназију друштвено-језичког смера и

стручне школе: медицинску, шумарску,

дизајнерску, трговинску, угоститељску и

правну

Градимир Војводић,

Ђура Паунић,

Ратко Тошић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

Математика

за трогодишње стручне школе

Градимир Војводић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић

Срђан Огњановић

„КРУГ”

2010.

04.

Физика

ГАС

ПСТ

Физика са збирком задатака и приручником

за лабораторијске вежбе

за четворогодишње школе: медицинску,

текстилну и кожарску и за ветеринарског

техничара

Јеврем Јањић,

Мирослав Павлов,

Бранко Радивојевић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

05.

Хемија

ГАС

ПСТ

Хемија за општу гимназију и гимназију

природно-математичког смера, медицинску,

пољопривредну и фризерску школу

Александра

Стојиљковић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

ГАС

ПСТ

Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера

Татјана Недељковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2014.

ГАС

ПСТ

Збирка задатака из хемије

за III и IV разред општe гимназијe и гимназијe

природно-математичког смера, медицинску

школу и за ветеринарског техничара

Јанош Чанади,

Велимир Попсавин

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1993.

06.

Хемија – изборни

МСТ

Општа хемија

за општу гимназију и гимназију природно-

математичког смера, медицинску и

пољопривредну школу

Розалија Хорват,

Милоје Ракочевић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1988.

Збирка задатака из хемије

за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску

Милена Шурјановић,

Радивој Николајевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1987.

Општа хемија 1, за први разред средње школе

Татјана Недељковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2013.

07.

Биологија

ГАС

ПСТ

Биологија

за 4. разред гимназије

 

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

Биологија

за гимназију природно-математичког смера и

пољопривредну школу: пољопривредни

техничар

Драгана Цветковић,

Дмитар Лакушић,

Гордана Матић,

Александра Кораћ,

Слободан Јовановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2005.

08.

Биологија – изборни

МСТ

Биологија 1, уџбеник биологије за 1. Разред гимназије

Тања Берић,

Гордана Субаков Берић,

Пеђа Јанаћковић

,,НОВИ ЛОГОС“

2014.

Биологија за гимназију природно-математичког смера и за

пољопривредног техничара

Бригита Петров

Милош Калезић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2003.

Биологија

за гимназије и пољопривредну школу

Нада Шербан,

Мирко Цвијан,

Радиша Јанчић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2003.

09.

Социологија са правим аграђана

Социологија

МСТ

ГАС

ПСТ

Социологија

за III и IV разред стручних школа и IV разред

гимназије

Милован Митровић,

Сретен Петровић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

Социологија за трећи разред средње стручне школе и четврти  разред гимназије

Група аутора: Владимир Вулетић, Младен Лазић, Вера Вратуша и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2010.

Социологија, уџбеник за четврти  разред гимназије и трећи  разред средњих стручних школа

Владимир Вулетић

„KLETT”

2012.

10.

Здравствена нега

МСТ

ГАС

Здравствена 3

Радмила Поповић, Петар Боровић,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

11.

Здравствена нега деце

ПСТ

Здравствена 3

Радмила Поповић, Петар Боровић,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

Педијатрија са негом 3

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

12.

Инфектологија

Инфектологија са негом

МСТ

ПСТ

Инфективне болести са негом за III или IV разред

Драгомир Диклић, Божидар Антонијевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1990.

Инфектологија са негом за трећи и четврти разред медицинске школе

Славица

Бошковић

„DATA

STATUS

2013.

13.

Гинекологија и акушерство

МСТ

Гинекологија и акушерство са негом, за медицинску и педијатријску сестру-техничра

Драгомир Младеновић,

Зорица Богдановић,

Александра Михаиловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1994.

14.

Интерна медицина

МСТ

Интерне болести са негом 1

Јован Теодоровић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

15.

Хирургија

МСТ

ГАС

Хирургија са негом 1

Зоран Комљеновић

Томислав Ранђеловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2006.

16.

Неурологија

МСТ

Неуропсихијатрија

за медицинску сестру – техничара

Јован Букелић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1988.

17.

Психологја и дечија психологија

ПСТ

Психологија

за II и III разред медицинске школе

Ненад Хавелка

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

18.

Акушерство и гинекологија са негом

ПСТ

Гинекологија и акушерство са негом, за медицинску и педијатријску сестру-техничра

Драгомир Младеновић, Зорица Богдановић, Александра Михаиловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1994.

19.

Педијатрија са негом

ПСТ

Педијатрија са негом 2

за педијатријску сестру - техничара и медицинску сестру васпитача

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

ГАС

Педијатрија са негом

за медицинску сестру - техничара и

гинеколошко- акушерску сестру

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

1988.

20.

Акушерство са негом

ГАС

Акушерство са негом 1

Драгомир Младеновић, Зорица Богдановић, Александра Михаиловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1992.

21.

Верска настава

МСТ

ГАС

ПСТ

Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2006.

СПИСАК УЏБЕНИКА

IV разред

Ред.

број

Наставни предмет

Образовни профил

Назив уџбеника

Аутори уџбеника

Издавач

Година издања

01.

Српски језик и књижевност

МСТ

ГАС

ПСТ

Читанка – уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић,

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ

„KLETT”

2016.

Граматика,  уџбеник за 4. разред гимназија и средњих стручних школа

Весна Ломпар,

Александра Антић

„KLETT”

2016.

Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

2010.

02.

Енглески језик

МСТ

ГАС

ПСТ

Success – Intermediate, енглески језик за други  разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

„АКРОНОЛО”

20111.

Success Advanced, енглески језик за  четврти разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

„АКРОНОЛО”

2011.

Real Life – Upper Intermediate, енглески језик за четврти  разред средње школе – уџбеник

Sarah Cunningham, Jonathan Bygrave

 

„АКРОНОЛО”

2012.

03.

Математика

МСТ

Математика са збирком задатака

за стручне школе са 3 часа недељно (осим

економске школе)

Ендре Пап,

Ратко Тошић,

Загорка Лозанов

Црвенковић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

1990.

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

 

„КРУГ”

 

2010.

Математика

за трогодишње стручне школе

Градимир Војводић и

др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1989.

04.

Филозофија

ГАС

ПСТ

Историја филозофије

за средње школе

Вељко Кораћ,

Бранко Павловић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1983.

Филозофија

за гимназије и стручне школе

Миле Савић,

Владимир Н. Цветковић,

Ненад Цекић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2001.

Филозофија, уџбеник за четврти  разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе

Милош Јеремић

„KLETT”

2014.

05.

Устав и права грађана

ГАС

ПСТ

Устав и права грађана

за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Светислава Булајић,

Стеван Лилић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

2006.

Устав и права грађана

за трећи и четврти разред стручних школа и четврти разред гимназије

Славко Тадић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2008.

Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти  разред средњих стручних школа

Владимир Ђурић

„НОВИ ЛОГОС”

2013.

06.

Здравствена нега

МСТ

ГАС

Здравствена  нега 4

Биљана Путниковић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2008.

07.

Здравствена нега деце

ПСТ

Здравствена  нега 4

Биљана Путниковић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2008.

Педијатрија са негом 3

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

Педијатрија са негом 2, за педијатријску сестру техничара и медицинску сестру васпитача

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

08.

Интерна медицина

МСТ

ГАС

Интерне болести са негом 2

Јован Теодоровић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1990.

09.

Хирургија

МСТ

Хирургија са негом 2

Зоран Комљеновић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

2006.

10.

Психијатрија

МСТ

Неуропсихијатрија

за медицинску сестру - техничара

Јован Букелић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1988.

11.

Педијатрија

МСТ

Педијатрија са негом

за медицинску сестру - техничара и

гинеколошко- акушерску сестру

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1988.

12.

Предузетништво

МСТ

Предузетништво за

трећи и четврти разред средње стручне школе

Светислав Пауновић

„DATA

STATUS

2013.

13.

Медицинска биохемија

ГАС

ПСТ

Медицинска биохемија 1

Нада Мајкић Singh

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1999.

Медицинска биохемија 2

Нада Мајкић Singh

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1995.

14.

Педијатрија са негом

ПСТ

Педијатрија са негом 3

за педијатријску сестру - техничара и медицинску сестру васпитача

Светислав Костић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1991.

15.

Дечија хирургија са негом

ПСТ

Дечја хирургија са негом

Гордана Јањић, Зоран Милосављевић, Милка Недељковић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1990.

16.

Дечија неропсихијатрија са негом

ПСТ

Дечија неуропсихијатрија са негом

Јован Букелић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1990.

17.

Инфектологија са негом

ГАС

Инфективне болести са негом за III или IV разред

Драгомир Диклић, Божидар Антонијевић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

1990.

Инфектологија са негом за трећи и четврти разред медицинске школе

Славица

Бошковић

„DATA

STATUS

2013.

18.

Гинекологија са негом

ГАС

Гинекологија са негом, за гинеколошко акушерску сетру

Драгомир Младеновић, Зорица Богдановић, Александра Михаиловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

1988.

19.

Акушерство са негом

ГАС

Акушерство са негом 2

Драгомир Младеновић, Зорица Богдановић, Александра Михаиловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

1992.

20.

Верска настава

МСТ

ГАС

ПСТ

Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

2006.

Sponzori sajta