Исказивање интересовања за вакцонацију против Covid-19

Опште образовни предмети

Наставни предмет

Разред

Смер

Наставници

Председник комисије

Српски језик и књижевност

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Марија Васковић – испитивач

Јасмина Пршић – члан

Томовић Јованка

Величковић Мила

Јовић Јасмина

Тонић Драгана

Енглески језик

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Милош Нешковић – испитивач

Оливер Јанковић – члан

Физичко васпитање

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Душан Мијалковић – испитивач

Никола Тодоровић - члан

Физика

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Бранислав Божиловић – испитивач

Марица Јовановић - члан

Биологија

I, II

III

MСТ,ГАС ПСТ

Драгана Коцић – испитивач

Весна Спасић- члан

Рачунарство и информатика

I, II

 

MСТ,ГАС ПСТ

Катарина Станковић- испитивач

Миодраг Радисављевић- члан

Ликовна култура

I

МСТ, ПСТ

ГАС

Горан Ристић – испитивач

Татјана Цветановић – члан

Математика

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Јасна Георгиев- испитивач

Катарина Радовановић – члан

Историја

I, II

 

MСТ,ГАС ПСТ

Миодраг Грујић – испитивач

Мирослава Пауновић - члан

Географија

I

МСТ, ПСТ

ГАС

Јасмина Гавриловић – испитивач

Миодраг Грујић – члан

Музичка култура

I

МСТ, ПСТ

ГАС

Татјана Цветановић – испитивач

Горан Копривица – члан

Хемија

I, II

III

МСТ, ПСТ

ГАС

Светлана Ђорђевић – испитивач

Јелена  Бејатовић – члан

Социологија

III, IV

МСТ, ПСТ

ГАС

Мирослава Пауновић – испитивач

Новица Крстић – члан

Филозофија

IV

МСТ, ПСТ

ГАС

Новица Крстић – испитивач

Мирослава Пауновић - члан

Устав и права грађана

IV

МСТ, ПСТ

ГАС

Мирослава Пауновић – испитивач

Новица Крстић - члан

Грађанско васпитање

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Мирослава Пауновић – испитивач

Јелена Лукић - члан

 

Верска настава

I, II

III, IV

MСТ,ГАС ПСТ

Даниел Јовановић – испитивач

Јасмина Пршић - члан

ВЕЖБЕ

Наставни предмет

Разред

Смер

Наставници

Председник комисије

Здравствена нега/деце

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Милена Марјановић– испитивач

Никић Снежана – члан

Томовић Јованка

Прва помоћ

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Војиновић Ана – испитивач

Благојевић Ана- члан

Томовић Јованка

Здравствена

нега/деце

II

MСТ,

ГАС ПСТ

Весна Дурутовић – испитивач

Ђорђевић Јасмина – члан

Величковић Мила

Здр. нега инф. Болесника / Инфектологија

са негом

III

MСТ, ПСТ

Бјелић Гордана - испитивач

Тонић Драган – члан

Јовић Јасмина

Здр.нега интернистичких болесника

III

MСТ

Павловић Младен – испитивач

Киковић Даниела – члан

Јовић Јасмина

Здр.нега хир. болесника /

Хирургија са негом

III

MСТ

ГАС

Станојевић Виолета – испитивач

Ђорђевић Ивана – члан

Јовић Јасмина

Здр.нега неуролошких болесника

III

MСТ

Миленковић Биљана – испитивач

Станимировић Ивана – члан

Јовић Јасмина

Здравствена нега у гинекологији

III

MСТ

Ристић Јелена  – испитивач

Младеновић Милица – члан

Јовић Јасмина

Педијатрија са негом

III

ГАС, ПСТ

Марјановић Милена – испитивач

Ђорђевић Јасмина – члан

Јовић Јасмина

Акушерство са негом

III

ГАС

ПСТ

Стојчевић Дијана- испитивач

Младеновић Милица - члан

Јовић Јасмина

Здр.нега интернист. болесника

IV

MСТ

Николић Драгана – испитивач

Киковић Даниела – члан

Тонић Драгана

Здр.нега хируршк. болесника

IV

MСТ

Станковић Слађана – испитивач

Виолета Станојевић - члан

Тонић Драгана

Здр.нега психијатријских болесника

IV

MСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Дечија хирург. са негом

IV

ПСТ

Никић Снежана – испитивач

Станојевић Виолета – члан

Тонић Драгана

Дечија неуропс.

са негом

IV

ПСТ

Станимировић Ивана – испитивач

Миленковић Биљана - члан

Тонић Драгана

Педијатрија са негом

IV

MСТ, ПСТ

Ристић Јелена – испитивач

Драгана Стојановић – члан

Тонић Драгана

Акушерство са негом

IV

ГАС

Младеновић Милица- испитивач

Стојчевић Дијана - члан

Тонић Драгана

Гинекологија са негом

IV

ГАС

Ристић Јелена – испитивач

Младеновић Милица – члан

Тонић Драгана

ТЕОРИЈА

Наставни предмет

Разред

Смер

Наставници

Председник комисије

I РАЗРЕД

Латински језик

I

MСТ,ГАС ПСТ

Јовановић Дијана – испитивач

Грујић Миодраг – члан

Томовић Јованка

Анатомија и физиологија

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Јовић Јасмина- испитивач

Војиновић Ана-члан

Томовић Јованка

Здравствена нега/деце

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Марјановић Милена  – испитивач

Никић Снежана – члан

Томовић Јованка

Прва помоћ

I

MСТ, ГАС, ПСТ

Војиновић Ана – испитивач

Благојевић Ана- члан

Томовић Јованка

II РАЗРЕД

Здравствена

нега/деце

II

MСТ,ГАС ПСТ

Дурутовић Весна – испитивач

Ђорђевић Јасмина – члан

Величковић Мила

Фармакологија

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Келер Ивана – испитивач

Војиновић Ана – члан

Величковић Мила

Патологија

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Келер Ивана – испитивач

Благојевић Ана – члан

Величковић Мила

Микробиологија са епидемиолог.

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Ивана Келер – испитивач

Војиновић Ана - члан

Величковић Мила

Хигијена са здр. васпитањем

II

MСТ, ГАС, ПСТ

Ана Војиновић – испитивач

Јасмина Јовић- испитивач

Величковић Мила

Психологија/Здравствена псих.

II

MСТ, ГАС

Николић Валентина – испитивач

Андрић Сарић Ивана – члан

Величковић Мила

Медицинска етика

II

MСТ

Крстић Новица – испитивач

Дурутовић Весна  – члан

Величковић Мила

Педијатрија са негом

II

ПСТ

Крџић Славица – испитивач

Келер Ивана- члан

Величковић Мила

Медицинска биохемија

II

ГАС, ПСТ

Благојевић Ана – испитивач

Јовић Јасмина - члан

Величковић Мила

III РАЗРЕД

Здравствена нега/ деце

III

MСТ,ГАС, ПСТ

Бјелић Гордана – испитивач

Стојановић Драгана  – члан

Јовић Јасмина

Инфектологија/

Инфект.са негом

III

MСТ, ПСТ

Николић Јелена - испитивач

Војиновић Ана – члан

Јовић Јасмина

Интерна медицина

III

MСТ

Костадиновић Јована – испитивач

Марјановић Миодраг- члан

Јовић Јасмина

Хирургија / Хирург.са негом

III

MСТ, ГАС

Петровић Миодраг – испитивач

Марковић Јелена- члан

Јовић Јасмина

Неурологија

III

MСТ

Чоловић Небојша – испитивач

Миленковић Тања - члан

Јовић Јасмина

Педијатрија са негом

III

ГАС, ПСТ

Крџић Славица – испитивач

Благојевић Ана - члан

Јовић Јасмина

Акушерство и гин. са негом

III

ПСТ

Мамонтов Александар – испитивач Костадиновић Јована  – члан

Јовић Јасмина

Акушерство са негом

III

ГАС

Мамонтов Александар – испитивач

Костадиновић Јована – члан

Јовић Јасмина

Психологија и дечија психолог.

III

ПСТ

Николић Валентина – испитивач

Андрић Сарић Ивана - члан

Јовић Јасмина

Гинекологија и акуш.са негом

III

MСТ

Костадиновић Јована – испитивач

Мамонтов Александар – члан

Јовић Јасмина

IV РАЗРЕД

Здравствена нега/деце

IV

MСТ,ГАС, ПСТ

Слађана Станковић – испитивач

Стојановић Драгана – члан

Тонић Драгана

Интерна медицина

IV

MСТ,ГАС

Марјановић Миодраг – испитивач

Костадиновић Јована – члан

Тонић Драгана

Хирургија

IV

MСТ

Петровић Слађан – испитивач

Марковић Јелена - члан

Тонић Драгана

Дечија хирург.

са негом

IV

ПСТ

Петровић Слађан – испитивач

Марковић Јелена - члан

Тонић Драгана

Педијатрија са негом

IV

MСТ, ПСТ

Петковић Весна – испитивач

Војиновић Ана - члан

Тонић Драгана

Медицинска биохемија

IV

ГАС, ПСТ

Благојевић Ана – испитивач

Јовић Јасмина- члан

Тонић Драгана

Инфектологија са негом

IV

ГАС

Николић Јелена– испитивач

Војиновић Ана   – члан

Тонић Драгана

Гинекологија са негом

IV

ГАС

Костадиновић Јована – испитивач

Мамонтов Александар – члан

Тонић Драгана

Акушерство са негом

IV

ГАС

Мамонтов Александар – испитивач

Костадиновић Јована  - члан

Тонић Драгана

Психијатрија

IV

МСТ

Миленковић Тања – испитивач

Чоловић Небојша - члан

Тонић Драгана

Дечија неуропсихијатр. са негом

IV

ПСТ

Миленковић Тања – испитивач

Чоловић Небојша - члан

Тонић Драгана

Предузетништво

IV

МСТ

Николић Драгана – испитивач

Стојчевић Дијана - члан

Тонић Драгана

 


Sponzori sajta