Исказивање интересовања за вакцонацију против Covid-19

Неопходна документација за упис ученика на преквалификацији и доквалификацији:

  • Оригинал или оверене фотокопије сведочанства и дипломе завршене школе
  • Копија личне карте
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних (у случају промене презимена)
  • Уплатница на име кандидата, у сврху уписа, на износ од 3300 динара (жиро рачун 840-986666-85, позив на број 742321/1)

Sponzori sajta